Wednesday, April 11, 2007

變(2)

5 comments:

路人e said...

你唔洗返工架咩?點解會有咁多時間每日畫o既?真係好想知呀?成日都可以唸倒咁多野畫o既?

9527 said...

麥加登?

青蛙仔 said...

cool!

jacklee said...

hi路人e!為了畫這個blog的畫,我每天放工後都會用三十分鐘至一個鐘畫畫post上blog,由於畫了一段日子已經習慣了!謝謝你的問題!

青蛙仔 said...

如果係咁, 會唔會變得唔夠隨心隨意, 好像要交差一樣呢?不過暫時都唔覺得你的畫似係行貨, 哈!